دولت بیفتد! دولت ماه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • وزیر خارجه دولت احمدی‎نژاد: تصمیم‌گیری مجمع درباره fatf شش ماه به تعویق بیفتد!