حناچی تهران
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • دو گزینه نهایی شهردار تهران انتخاب شدند/آخوندی 16رای،حناچی 11رای