تومان نیم سکه 2
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نیم سکه به 2 میلیون تومان نزدیک شد