تنها گذاشتی وفا عهدم
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مراسم تشییع پیکر عزت الله انتظامی| نصیریان: من به عهدم وفا کردم، ولی تو ما را تنها گذاشتی