برداری بهره آلفا خط
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نخستین خط تولید آلفا آلومینای‌ کشور در شهرستان گرمه به بهره برداری رسید