اما برانکو: مذاکره نمی‌دهم
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برانکو: مذاکره می‌کنم اما تخفیف نمی‌دهم