استان تاکید استان تغییر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تاکید استاندار لرستان بر تغییر وضعیت سایت‌های گردشگری استان