ارزی است/خوشحالم می‌شود/ 11
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • عملیاتی شدن بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین/ نگفتم دلار 11 هزار تومان می‌شود/ ثبات ارز از قیمت برای ما مهم‌تر است/خوشحالم مردم دلالی ارز نمی کنند